Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Prolumia deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Productomschrijvingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Prolumia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Prolumia of aan haar licentiegever en worden uitdrukkelijk voorbehouden.