Algemeen

Door gebruik te maken van de website van Prolumia, stemt u in gebonden te zijn aan deze disclaimer, welke aangepast kan worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacyverklaring

U kunt de website van Prolumia bezoeken zonder enige informatie over uzelf te delen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u verlangen, zoals bijvoorbeeld het downloaden van (product)informatie, het stellen van een vraag of het online indienen van contactformulieren. Prolumia hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die u met Prolumia deelt, leggen we in een beveiligd bestand vast. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen nooit beschikbaar gesteld of verkocht worden aan derden. U kunt te allen tijde schriftelijk verzoeken uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen.

Veiligheid en tracking

Prolumia wil u graag het beste bieden. Om onze website te verbeteren, houden we bij welke pagina’s op onze website het meest bezocht worden, op welke manier men bij ons terecht komt en hoe lang men op onze website verblijft. Met deze en andere algemene bezoekgegevens kunnen we onze website blijven optimaliseren. Dit zijn algemene gegevens en zijn niet gebonden aan persoonlijke gegevens.

Prijzen, promoties en content

Prolumia spant zich in om te allen tijde nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Prolumia niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Omdat we onze website regelmatig bijwerken, kan informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We doen ons best online zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Prolumia is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Onzeker over bepaalde informatie? Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.

Derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Prolumia heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Prolumia aanvaart daarom geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud hiervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Prolumia. De aangeboden inhoud mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden wanneer het gaat om de verkoop of promotie van producten of diensten van Prolumia. Ieder ander gebruik of wijziging van de content van de website van Prolumia zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prolumia is verboden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder dat Prolumia daar voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Indien u Prolumia een bericht stuurt met bijvoorbeeld een tip, een referentie of anderszins, geeft u ons het recht uw bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor bedrijfsgegevens. Alle intellectuele eigendom met betrekking tot onze website, zoals de software, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Phishing

Wees alert op phishing. Dit is vorm van digitale oplichting waarbij criminelen e-mails versturen, zogenaamd uit naam van Prolumia waarin ze naar uw persoonlijke (inlog)gegevens vragen. Wij zullen echter nooit om persoonlijke gegevens vragen via de e-mail. Krijgt u toch een e-mail vanuit Prolumia met de vraag om persoonlijke inlogcodes of gegevens? Reageer dan niet en verwijder deze. Neem eventueel contact op met onze afdeling verkoop binnendienst ter verificatie.